รองศึกษาธิการจังหวัด

 

 
นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินกิจกรรมข่าวสาร

August 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Login Form

สถิติเว็บไซต์

0014518
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
61
60
480
132
497
764
14518

คาดการณ์วันนี้
72

0.24%
24.29%
3.93%
0.37%
0.01%
71.15%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:18.204.55.168

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

1.โครงสร้างการบริหารงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.หน้าที่และอำนาจ
4.แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 5.1 aya.moe.go.th
  5.2 เบอร์โทร สำนักงาน
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
       กฎ ระเบียบ  พระราชบัญญัติ
       กฎกระทรวง
       ประกาศ
       มติคณะรัฐมนตรี
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
8.Q&A
9.Socal Network
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      11.1 รายงานผลการดำเนินงาน
      11.2 แบบ สงป.301
      11.3 แบบ สงป.302
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    13.1 กลุ่มอำนวยการ
    13.2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
    13.3 กลุ่มนโยบายและแผน
    13.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    13.5 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
    13.6 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
    13.7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    13.8 หน่วยตรวจสอบภายใน
14.แผนการใช้งบประมาณประจำปี
    14.1 สงป.302
15.รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22.การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
23.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
24.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
25.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
28.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จำนวน ๑๐ ข้อ