ศึกษาธิการจังหวัด

 

 

นายสุดใจ  มอญรัต

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศึกษาธิการจังหวัด

 

 

นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์

รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินกิจกรรมข่าวสาร

May 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Login Form

สถิติเว็บไซต์

0012521
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
6
8
66
231
790
186
12521

0.21%
17.52%
2.31%
0.29%
79.67%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:18.206.187.81
วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ..มุ่งสร้างโอกาส พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีศรีอยุธยา มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

10. แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส ที่ 1-3

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 รายไตรมาส

15.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รายไตรมาส

16.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รายไตรมาส

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ

17.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒
     - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

18.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

19.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)

20.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2561-2562

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

22.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

23.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

24.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     - รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

25.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

26.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

29.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการสุจริต

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     - พิธีปฏิญาณตนต่อต้านทุจริต

     - โครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

4.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

     - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

6.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

     - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

7.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

8.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

9.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

10.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

     - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

11.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

12.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

13.มาตรการป้องกันการรับสินบน

     - มาตรการป้องกันการรับสินบน

14.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

15.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ